7. SAIOA: 2012/04/24

7ª SESIÓN: 24/04/2012
external image creative-writing-250x250.jpg
IDAZMENA(III): idazketa prozesuaren faseak. Planifikazioa eta Testua idazten
EXPRESIÓN ESCRITA (III): Fases del proceso de escritura. Planificación y Escritura del Texto


Saioaren deialdia eta akta
Convocatoria y acta de la sesión

.
Materiala:* 2. jarduera: Planifikazioa



Material:* 2ª actividad: Planificación**
( Los materiales para esta actividad se encuentran sólo en versión Euskera)

 • 3ª actividad: escritura y revisión del texto
( Los materiales para esta actividad se encuentran sólo en versión Euskera)


 • Zona Web 2.0:
Material Osagarria:


Material Complementario:

(EDUCACYL. Portal de Educación de la Junta de Castilla y León)

Eskolarako Esperimentazioa:

Elkarren arteko lan bat proposatzen dizuegu. Guztiok ikusi ditugu gure ikasleok idaztean arazoak dituztela eta estrategia ezberdinak erabiltzen saiatzen gara. Antzeko arazoak aurkitzen ditugunez, zergatik ez ditugu gure ideiak konpartitzen? Taula honetan ikasleen arazoak eta erabilitako estrategiak idaztea proposatzen dizugu. Horrela, dokumentu hau bizirik egongo da. Arazoak 6 eremutan sailkatu ditugu: komunikazio-egoera, testuaren formatua eta egitura, kohesioa eta koherentzia, morfosintaxia, lexikoa, bestelakoak.
*
Experimentación en el Centro:

Queremos proponeros un trabajo colaborativo. Todos/as somos conscientes de los problemas que tienen nuestros alumnos y alumnas a la hora de escribir y cada uno/a tratamos de resolverlos utilizando diversas estrategias. Puesto que esas dificultades son comunes en todos los centros, ¿por qué no compartimos nuestras ideas? Os proponemos escribir los problemas y estrategias que empleamos para resolverlos en esta tabla . De esta forma, conseguiremos que este documento sea una herramienta viva. Hemos clasificado las dificultades de los alumnos/as en 6 campos: la situación de comunicación, el formato y estructura del texto, cohesión y coherencia, morfosintaxis, léxico, otros.




steps.gif


8. SAIOA: 2012/05/15

8ª SESIÓN: 15/05/2012
external image idazkera.jpg
IDAZMENA(IV): idazketa prozesuaren faseak: Testua berrikusketa eta zuzenketa.
Testua argitaratzea
EXPRESIÓN ESCRITA (IV): Fases del proceso de escritura: Revisión y corrección del Texto.
Publicación

Saioaren deialdia eta akta
Convocatoria y actade la sesión
Materiala:
2. jarduera: Idazketa prozesuaren faseak.* Testua ebaluatzen (irakaslea)
* testuen zuzenketa.
* Testua berrikusten (ikaslea)
 • Curriculumeko ebaluazio irizpide eta adierazleetatik abiatuta,kontrol- edo ebaluazio- orriak sortzea.
 • Hizkuntza Mintegian egindako ikasleentzako kontrol zerrenda

* Testua argitaratzen

3. jarduera: Web 2.0 gunea:
 • Idazmena garatzeko laguntzen duten tresnak.
  • Arbela digitala: Testuaren zuzenketa.
  • Ekoizpenak argitaratzeko aukerak: gela/eskolako bloga - web 2.0 (Slideshare, Youtube...)


4. Mintegiaren ebaluazioa


klikatu irudia
klikatu irudia
Material:
2ª actividad: Fases del proceso de escritura.
* Evaluación del texto (profesor/a)
* Corrección del texto:
* Texto del alumno: (ver el material en la sección de Euskera)

*revisión del texto (ikaslea)*
Elaboración de hojas de control/evaluación a partir de los criterios e indicadores de evaluación del Currículo
 • Lista de control elaborada en el seminario de Lenguas

* Publicación del texto

3ª actividad: Zona Web 2.0
 • Instrumentos que ayudan a desarrollar la Expresión Escrita.
  • Pizarra Digital: Corrección de textos.
  • Opciones para publicar productos de los alumnos/as: el blog de la clase/centro - Web 2.0 (Slideshare, Youtube...)


4. Evaluación del Seminario


Clic en el dibujo
Clic en el dibujo
Material Osagarria:

Material Complementario:

Eskolarako Esperimentazioa:
 1. Zuen ikasleen testu baten zuzenketa (edozein hizkuntza) mintegian aztertutako prozedura, estrategia, materialak erabiliz.
 2. Berriro ere elkarren arteko lan bat proposatzen dizuegu. Guztiok ikusi ditugu gure ikasleok idaztean arazoak dituztela eta estrategia ezberdinak erabiltzen saiatzen gara. Antzeko arazoak aurkitzen ditugunez, zergatik ez ditugu gure ideiak konpartitzen? Taula honetan ikasleen arazoak eta erabilitako estrategiak idaztea proposatzen dizugu. Horrela, dokumentu hau bizirik egongo da. Arazoak 6 eremutan sailkatu ditugu: komunikazio-egoera, testuaren formatua eta egitura, kohesioa eta koherentzia, morfosintaxia, lexikoa, bestelakoak.
Experimentación en el Centro:
 1. Corrección de un texto escrito por vuestros alumnos/as en cualquier lengua y utilizando los procedimientos, estrategias y materiales analizados en el seminario.
 2. Queremos recordaros, de nuevo, el trabajo colaborativo propuesto en la sesión anterior. Todos/as somos conscientes de los problemas que tienen nuestros alumnos y alumnas a la hora de escribir y cada uno/a tratamos de resolverlos utilizando diversas estrategias. Puesto que esas dificultades son comunes en todos los centros, ¿por qué no compartimos nuestras ideas? Os proponemos escribir los problemas y estrategias que empleamos para resolverlos en esta tabla. De esta forma, conseguiremos que este documento sea una herramienta viva. Hemos clasificado las dificultades de los alumnos/as en 6 campos: la situación de comunicación, el formato y estructura del texto, cohesión y coherencia, morfosintaxis, léxico, otros.
Oinarrizko Bibliografia (Euskeraz):
Bibliografía Básica (Castellano):